HTG: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (20%)

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

-     Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

-     Ngày thanh toán: 07/05/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên  lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%