HTC: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015 (5%)

 

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện:       24/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 24/11/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%