HSI: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

HSI: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

CTCP Vật tư tổng hợp và Phân bón Hoá sinh ( HIS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 15/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh. Địa chỉ: Ấp 5, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Tổ chức Đại hội cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%