HSG : Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 của NĐTC 2013-2014

 

Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 của NĐTC 2013-2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ  đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG, với tỷ  lệ phân bổ quyền 10:3, cổ đông A được nhận thêm (101/10)*3 = 30,30 cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Địa chỉ: 183 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%