HSG: Ngày GDKHQ nhận chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2016-2017 bằng tiền mặt (5%)

Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG– HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2016-2017 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
Ngày thanh toán: 29/05/2018

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện số 1 - Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%