HSG được lùi thời gian họp ĐHCĐ

HSG được lùi thời gian họp ĐHCĐ

(ĐTCK) Theo quy định, HSG phải tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 trong 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính là ngày 30/9/2012.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa thông báo về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE).

 

Theo đó, HSG đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Dương chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tới tháng 3/2013 (không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

 

Theo Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời gian 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Riêng với HSG, doanh nghiệp phải họp trong quý IV/2012 hoặc tháng 1/2013 vì đã kết thúc năm tài chính từ ngày 30/9/2012.

 

Niên độ tài chính 1/10/2011-30/9/2012, HSG đạt 10.087 tỷ đồng doanh thu và 366 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và vượt 52,5% kế hoạch lợi nhuận.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%