HRC: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Cao Su Hoà Bình (HRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình - Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội dung đại hội :

+ Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016;

+ Sửa đổi Điều lệ và một số nội dung khác.

VNIndex

942.97

-0.72 (-0.08%)

 
VNIndex 942.97 -0.72 -0.08%
HNX 140.49 -0.39 -0.28%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%