HQC sẽ phát hành thêm CP thưởng và trả cổ tức, tỷ lệ 50%

HQC sẽ phát hành thêm CP thưởng và trả cổ tức, tỷ lệ 50%

(ĐTCK-online) CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE) vừa thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010.

Cụ thể, HQC dự kiến phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%. Số cổ phiếu lẻ sẽ do HĐQT xử lý bằng hai phương án: thứ nhất thêm vào số lượng cổ phần được hưởng của cổ đông hiện hữu bất kỳ nếu khối lượng cổ phần lẻ nhỏ hơn 5.000 cổ phần; thứ hai bán cho cổ đông hoặc đối tượng bất kỳ với giá bán bằng mệnh giá nếu khối lượng cổ phần lẻ từ trên 5.000 cổ phần, nhằm đảm bảo số lượng cổ phần phát hành thêm để thưởng và trả cổ tức đủ 20 triệu CP.

Thời gian thực hiện đợt phát hành ngay sau khi UBCK chấp thuận về hồ sơ của Công ty.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%