HPP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)

HPP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)


CTCP  Sơn Hải Phòng (HPP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 10/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.0 0.0%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021