HPG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Mã chứng khoán: HPG 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng:01/06/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 phút ngày 25/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020; mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2019; mức chia cổ tức dự kiến năm 2020; thông qua báo cáo tài chính năm 2019; thông qua việc trích lập các quỹ 2019 và các vấn đề khác.

VNIndex

1,350.68

10.84 (0.8%)

 
VNIndex 1,350.68 10.84 0.8%
HNX 363.43 4.45 1.22%
UPCOM 96.77 -0.69 -0.71%
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021