HPG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Mã chứng khoán: HPG 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng:01/06/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 phút ngày 25/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020; mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2019; mức chia cổ tức dự kiến năm 2020; thông qua báo cáo tài chính năm 2019; thông qua việc trích lập các quỹ 2019 và các vấn đề khác.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021