HOSE nhắc nhở việc công bố số cổ phiếu lưu hành

HOSE nhắc nhở việc công bố số cổ phiếu lưu hành

(ĐTCK) HOSE cho biết, có nhiều trường hợp công ty niêm yết chưa công bố thông tin khi có thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trong thời gian vừa qua.

Sở GDCK TP. HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc công bố thông tin thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

 

Theo quy định, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm; mua, bán cổ phiếu quỹ tính tại thời điểm chứng khoán chính thức được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

 

Qua giám sát tình hình công bố thông tin của các công ty niêm yết trong thời gian qua, HOSE nhận thấy có nhiều trường hợp công ty niêm yết chưa công bố thông tin khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm khi VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi.

 

HOSE nhắc nhở các công ty niêm yết thực hiện đúng quy định nêu trên.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%