HOSE đưa cổ phiếu Nhà Thủ Đức (TDH) vào diện cảnh báo từ 6/4/2021

HOSE đưa cổ phiếu Nhà Thủ Đức (TDH) vào diện cảnh báo từ 6/4/2021

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán: TDH – sàn HOSE) vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4 do thông tin về việc truy thu thuế ảnh hưởng lớn đết hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Trong năm 2020, doanh thu thuần của TDH giảm 50% so với năm trước, chỉ đạt hơn 1.965 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 71%, ghi nhận 72 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 tỷ đồng, giảm 87%. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ghi nhận âm 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 139 tỷ đồng.

Năm 2020, TDH đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.735,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 314,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 65,33% và 176,38% thực hiện năm 2019. Như vậy, kết thúc năm, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 74% chỉ tiêu doanh thu và 7% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của TDH tăng nhẹ 4% so với đầu năm, đạt 5.527 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 34,5%, hàng tồn kho chiếm 18%, chi phí sản xuất kinh doanh dang dở tại các dự án bất động sản chiếm 17,5%. Tiền và tương đương tiền chiếm 4%, đạt 231 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu TDH giảm 30 đồng về 7.520 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,231.66

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,231.66 0.0 0.0%
HNX 293.79 0.0 0.0%
UPCOM 83.01 -0.06 -0.07%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

11/04/2021
12/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021