Hồn Việt trong hương vị nước mắm từ Phú Quốc

(ĐTCK) Cuốn Việt sử đầu tiên có đề cập đến nước mắm, có lẽ là cuốn Đi Vit sử ký toàn thư, cho thấy muộn nhất là vào trước năm 997, người Việt đã biết làm và dùng nước mắm. Nước mắm chính là linh hồn của ẩm thực Việt, là thứ làm cho ẩm thực Việt khác với ẩm thực của các nước khác. Sự khác biệt này được thực hiện bởi một quy trình sản xuất công phu.

Tác giả Đặng Khôi