Hơn 43.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2019

(ĐTCK) Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 4/2019 có 14.854 doanh nghiệp thành lập mới; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.714 doanh nghiệp, giảm 17,3%, so với cùng kỳ năm 2018.
Hơn 43.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2019

Bên cạnh đó, có 2.495 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 13,9%; 1.189 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 2.005 doanh nghiệp, giảm 45,8%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 1.904 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với tháng 3/2019.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 43.305 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,9% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 17.463 doanh nghiệp, tăng 52,6%.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể là 17.265 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 17 lĩnh vực kinh doanh chính đều tăng, tập trung ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông