Hơn 4.100 nhà đầu tư ngoại được cấp mã số giao dịch trong năm 2019

Hơn 4.100 nhà đầu tư ngoại được cấp mã số giao dịch trong năm 2019

(ĐTCK) Trung tâm lưu ký chứng khoán vừa thông báo tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12 và cả năm 2019.

Theo đó, trong tháng 12, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 325 nhà đầu tư nước ngoài gồm 32 tổ chức và 293 cá nhân. Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 41 nhà đầu tư nước ngoài (12 tổ chức và 29 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Cả năm 2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 4.123 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 492 tổ chức và 3.631 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 42 nhà đầu tư ngoại gồm 28 tổ chức và 14 cá nhân.

Như vậy, so với năm 2018, lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch đã giảm tới 1.414 từ 5.537 mã số trong năm 2018 xuống 4.123 mã số trong năm 2019.

Lũy kế tính đến 31/12/2019, đã có 33.085 mã số giao dịch được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài gồm 4.553 tổ chức và 28.532 cá nhân.

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2019, khối ngoại đã mua ròng hơn 6.340 tỷ đồng, giảm mạnh gần 85% so với năm 2018 (mua ròng tới 41.782,8 tỷ đồng).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021