Việc quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử gặp nhiều vướng mắc trong thời gian qua.

Việc quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử gặp nhiều vướng mắc trong thời gian qua.

Hồi kết về “thân phận” taxi công nghệ

Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) bảo lưu quan điểm chọn phương án quản lý áp dụng quy định: tất cả xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử là xe taxi.

Phương án tối ưu

Đến thời điểm này, Bộ Giao thông - Vận tải vẫn chờ ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP).

“Khả năng cao là trong lần trình này, chúng tôi sẽ thuyết phục được Chính phủ ban hành nghị định mới để sớm có cơ sở điều chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô”, lãnh đạo Vụ Vận tải (Bộ Giao thông - Vận tải) kỳ vọng.

Được biết, trong vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo, cuối tháng 1/2019, tại Công văn số 1077/BGTVT-VT, Bộ Giao thông - Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định và Dự thảo Nghị định sau khi chỉnh sửa.

Đây là phiên bản Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô lần thứ 6 được Bộ Giao thông - Vận tải trình Chính phủ tính từ khi việc hiệu chỉnh, bổ sung những bất cập tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP được chính thức khởi động vào năm 2016.

Trước đó, tháng 10/2018, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn xin ý kiến các thành viên Chính phủ đối với một trong những nội dung gây nhiều tranh cãi nhất tại Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cụ thể, các thành viên Chính phủ sẽ biểu quyết, cho ý kiến đối với 2 phương án được Bộ Giao thông - Vận tải đề xuất để quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ: Phương án 1 - quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ có ứng dụng phần mềm là xe taxi (không có xe sử dụng hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ) và Phương án 2 - quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ được sử dụng hợp đồng điện tử, đồng thời xe taxi được sử dụng phần mềm tính tiền kết nối với hành khách.

Tại Công văn số 1077/BGTVT-VT, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, trong tổng số 27 phiếu gửi xin ý kiến, có 26 Thành viên Chính phủ đã có ý kiến. Kết quả, 26/26 thành viên Chính phủ thống nhất biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị định để ban hành, trong đó 15/26 thành viên Chính phủ chọn Phương án 2; 8/26 thành viên Chính phủ chọn Phương án 1; 3/26 thành viên Chính phủ không chọn phương án nào và đề nghị đưa ra quy định riêng cho loại hình mới (không phải là taxi, cũng không phải là xe hợp đồng).

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể, quá trình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải đã chủ trì mời Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Taxi của Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để tiếp thu vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động xe taxi và xe hợp đồng điện tử.

“Hiện tại, hai quan điểm khác nhau về việc quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử (là xe taxi hay là xe hợp đồng) vẫn đang là vấn đề còn nhiều vướng mắc, do mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế khi đưa ra để quản lý, tác động rất lớn đến xã hội và hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, hợp tác xã”, Bộ trưởng Thể cho biết.

Vẫn Kiên định Phương án 1

Được biết, tại Văn bản số 10593/VPCP-CN ngày 1/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

Nếu chiểu theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 về quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó có quy định, Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, thì Phương án 2 sẽ được lựa chọn để quyết định “thân phận” các xe ô tô kinh doanh chở khách dưới 9 chỗ.

Thế nhưng, qua quá trình thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử, Bộ Giao thông - Vận tải nhận thấy, phương thức hoạt động của các xe sử dụng hợp đồng điện tử tương đối giống với xe taxi (phạm vi hoạt động chủ yếu trong đô thị, đối tượng khách hàng, phương thức gọi xe…).

Mặc dù, việc quy định là xe taxi hiện còn có những hạn chế (bao gồm cả việc chưa phù hợp với một số Luật hiện nay) như đã nêu trên, nhưng Bộ Giao thông - Vận tải cho biết là cơ bản đáp ứng được việc không triệt tiêu ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.

“Trên cơ sở kết quả thí điểm và những nét tương đồng giữa xe taxi với xe dưới 9 chỗ ứng dụng hợp đồng điện tử, để tăng cường công tác quản lý đối với xe dưới 9 chỗ chở khách, việc chọn phương án quản lý áp dụng quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ mà ứng dụng hợp đồng điện tử là xe taxi là phù hợp nhất với bối cảnh thực tế hiện nay”, Bộ Giao thông - Vận tải nêu rõ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,023.94

-73.23 (-7.15%)

 
VNIndex 1,023.94 -73.23 -7.15%
HNX 203.05 -17.74 -8.74%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021