HNX: Nhiều quy định mới cho thành viên tạo lập thị trường

HNX: Nhiều quy định mới cho thành viên tạo lập thị trường

(ĐTCK) Có hiệu lực từ ngày 16/4/2019, Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa được sửa đổi có nhiều nội dung mới. 

Theo đó, trong vòng 12 tháng liên tục, thành viên không có hợp đồng tạo lập sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường, thay vì 6 tháng như quy chế cũ. 

Trường hợp các công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát, thành viên lập quỹ sau khi chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường, tối thiểu 6 tháng sau sẽ được đăng ký lại làm thành viên tạo lập thị trường so với quy định trước đây là 12 tháng. 

Quy chế sửa đổi cho phép thành viên được xin gia hạn tư cách thành viên tạo lập thị trường, quy định điều kiện gia hạn tư cách thành viên tạo lập thị trường trong các trường hợp thành viên không hoàn thành nghĩa vụ tạo lập thị trường và trường hợp thành viên tạo lập thị trường không có hợp đồng tạo lập thị trường trong vòng 6 tháng liên tục.

Theo đó, thời gian xin gia hạn không quá 2 tháng kể từ thời điểm thành viên không hoàn thành các nghĩa vụ tạo lập thị trường, hoặc từ thời điểm kết thúc thời hạn yêu cầu có hợp đồng tạo lập thị trường có hiệu lực. 

Trước đây, thành viên tạo lập thị trường phải yết giá 2 chiều (cả giá mua và giá bán) trong vòng 10 phút kể từ khi chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường ở tình trạng không có thanh khoản. Với quy định mới, khi các sự kiện theo quy định (chỉ có lệnh mua hoặc bán chứng khoán; hoặc không có lệnh mua và bán chứng khoán…) xảy ra và kéo dài quá 10 phút, thì trong vòng 5 phút tiếp theo, thành viên tạo lập thị trường phải thực hiện yết giá 2 chiều. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021