HNX cảnh cáo CTCP Chứng khoán quốc tế Việt Nam

HNX cảnh cáo CTCP Chứng khoán quốc tế Việt Nam

(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa ra quyết định cảnh cáo đối với CTCP Chứng khoán quốc tế Việt Nam (VISE).

Cụ thể, quyết định này được HNX đưa ra ngày 14/9 do các vi phạm quy định của Sở nêu tại Biên bản kiểm tra định kỳ ngày 5/9.

Theo đó, HNX yêu cầu VISE phải tuân thủ các quy định, quy trình giao dịch do HNX ban hành, rà soát cập nhật các quy định mới về giao dịch vào quy trình giao dịch chứng khoán, tuân thủ việc triển khai và lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin của CTCK theo đúng hướng dẫn của HNX. Ngoài ra, Công ty phải chấn chỉnh nội bộ và có hình thức kỷ luật đối với nhân viên công nghệ thông tin không thực hiện đúng quy định của HNX.

VNIndex

938.43

-8.04 (-0.86%)

 
VNIndex 938.43 -8.04 -0.86%
HNX 135.31 -1.82 -1.34%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%