HNT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (2,3%)

CTCP Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (HNT - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 2,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 230 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/11/2021

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,433.82

20.24 (1.41%)

 
VNIndex 1,433.82 20.24 1.41%
HNX 441.75 5.9 1.34%
UPCOM 109.19 -2.92 -2.67%
07/12/2021
08/12/2021
09/12/2021