HNT: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 (2,4%)


 CTCP Xe điện Hà Nội (HNT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2019

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 2,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 240 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/10/2019

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%