HND: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (5%)

HND: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (5%)


CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, địa chỉ: thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/01/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân. 

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%