HMS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 01/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/03/2016; người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân khi nhận cổ tức.

VNIndex

937.28

-1.75 (-0.19%)

 
VNIndex 937.28 -1.75 -0.19%
HNX 139.74 -0.24 -0.17%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%