HMC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)


CTCP Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel (HMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (500đ/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 20/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh –Vnsteel bắt đầu từ ngày 20/07/2020 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ sáu; giờ làm việc: sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 13h30-17h). Địa chỉ Công ty: Lầu 2- Tòa nhà HMC Tower-193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Khi nhận cổ tức yêu cầu xuất trình:

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đến nhận cổ tức.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

VNIndex

1,382.68

10.05 (0.73%)

 
VNIndex 1,382.68 10.05 0.73%
HNX 318.38 2.14 0.67%
UPCOM 89.71 -0.51 -0.56%

Lịch sự kiện

22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021