HLC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%