HLC: CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC – HNX)

 

CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC – HNX)

- Ngày thực hiện: 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%