HKP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Bao bì Hà Tiên (HKP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: dự kiến tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại trụ sở công ty

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiến Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

- Nội dung đại hội: dự kiến

+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014

+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2013

+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2014

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%