HKP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Bao bì Hà Tiên (HKP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: dự kiến tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại trụ sở công ty

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiến Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

- Nội dung đại hội: dự kiến

+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014

+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2013

+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2014

VNIndex

999.0

-4.08 (-0.41%)

 
VNIndex 999.0 -4.08 -0.41%
HNX 147.22 -0.49 -0.33%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021