HIG: CTCP Tập đoàn HIPT (HIG- UpCOM)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tầng 5, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%