HHS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (4%)


CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân hoặc thẻ căn cước.

VNIndex

1,479.58

39.87 (2.69%)

 
VNIndex 1,479.58 39.87 2.69%
HNX 410.23 9.47 2.31%
UPCOM 106.71 -2.97 -2.78%