HHG phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp

HHG phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp

(ĐTCK) Công ty cổ phần Hoàng Hà (HHG) vừa công bố thông tin về kết luận thanh tra của Sở Tài chính Thái Bình. Theo đó, Công ty phải nộp thêm một khoản tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn sứ số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán HHG xuất trình tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện có khoản chênh lệch giá vốn bán hàng trong năm 2016 và 2017.

Cụ thể, giá vốn bán hàng năm 2016sau khi thanh tra giảm so với báo cáo là hơn 410 triệu đồng. HHG giải thích, khoản chênh lệch này là do giảm chi phí khấu hao tài sản cố định đối với xe ô tô 7 chỗ ngồi. Công ty hạch toán vào chi phí sản xuất - kinh doanh chưa đúng theo quy định. Kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng thêm hơn 410 triệu đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp mà HHG phải nộp thêm sau kết quả thanh tra là hơn 82 triệu đồng.

Năm 2017, HHG cũng gặp câu chuyện tương tự, giá vốn giảm so với báo cáo hơn 410 triệu đồng, Công ty phải nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 82 triệu đồng.

Tổng hai năm 2016 và 2017, Công ty xác định nguyên giá tài sản cố định được trích khấu hao hạch toán vào chi phí sản xuất - kinh doanh không chính xác dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm là hơn 164 triệu đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%