HHG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Hoàng Hà (HHG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ  thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:            Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Hoàng Hà, số 368, phố Lý  Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và một số vấn đề khác.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%