HHC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/12/2016

- Lý do và mục đích: Trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:20/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà – 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu tư ngày 20/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%