HHA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 bằng tiền (10%)

HHA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 bằng tiền (10%)


CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:16/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 01/11/2019

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Địa chỉ: Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – TP. Hà Nội; Điện thoại/Fax: 024.36524158) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND đã được đăng ký trong Danh sách cổ đông). Trong trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đối với người sở hữu nhận cổ tức qua chuyển khoản: Quý cổ đông gửi trực tiếp đến Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà “Giấy yêu cầu chi trả cổ tức”, trên đó có đầy đủ các thông tin sau:

Tên cổ đông, Số đăng ký sở hữu (Số CMTND/Giấy chứng nhận ĐKKD);

Số tài khoản và tên ngân hàng nhận cổ tức;

Bản phôtô CMTND (đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức);

Số điện thoại và địa chỉ email liên hệ.

Lưu ý: Công ty chỉ thanh toán cổ tức qua chuyển khoản cho chính cổ đông sở hữu cổ phần. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận cổ tức qua chuyển khoản sẽ do cổ đông sở hữu cổ phần chịu. Thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức của cổ đông là cá nhân sẽ được thực hiện theo quy định của Luật thuế hiện hành.

VNIndex

1,011.56

1.34 (0.13%)

 
VNIndex 1,011.56 1.34 0.13%
HNX 147.85 -0.32 -0.22%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021