HFX: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2015

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà, địa chỉ: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021