HFX: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2015

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà, địa chỉ: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%