HFIC đã tài trợ khoảng 11.000 tỉ đồng cho hơn 300 dự án đầu tư

HFIC đã tài trợ khoảng 11.000 tỉ đồng cho hơn 300 dự án đầu tư

HFIC hợp tác với Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 22/2, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM (HFIC) đã ký kết hợp tác đầu tư với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt).

Thỏa thuận này được ký kết nhằm khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng của hai bên, thúc đẩy tăng trưởng và đa dạng hóa dịch vụ. Theo đó, HFIC và Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hợp vốn đầu tư, cho vay, cung cấp các dịch vụ tài chính bảo hiểm với chất lượng cạnh tranh cho khách hàng…

HFIC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đã tài trợ khoảng 11.000 tỉ đồng cho hơn 300 dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế của Thành phố.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%