HFC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội. Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi, Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung thực hiện:

     + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;

     + Các vấn đề khác.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%