HFB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (4,5%)

HFB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (4,5%)


CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/02/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 26/02/2020, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.0 0.0%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021