HES: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES- Đại chúng chưa niêm yế0074)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%