HEP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (7,03%)

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,03%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 703 đồng).

- Thời gian thực hiện: 07/06/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, địa chỉ: số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204, 205); Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 07/06/2019, xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%