HEP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (7,03%)

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,03%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 703 đồng).

- Thời gian thực hiện: 07/06/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, địa chỉ: số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204, 205); Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 07/06/2019, xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021