HDO dự kiến sáp nhập DHL

HDO dự kiến sáp nhập DHL

(ĐTCK) Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông của CTCP Hưng Đạo Container (HDO), công ty sẽ trình cổ đông việc HDO nhận sáp nhập CTCP cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng (DHL) thông qua hoán đổi cổ phiếu.

Cụ thể, DHL có vốn điều lệ 55 tỷ đồng, tương ứng với 5,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến là 1,1 cổ phiếu DHL đổi lấy 1 cổ phiếu HDO. Như vậy, HDO sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu để đổi lấy lượng cổ phiếu của DHL. Dự kiến số cổ phần HDO sau khi nhận sáp nhập là 14,46 triệu.

Năm 2012, HDO đề ra kế hoạch đạt 215 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,5% so với 2011 và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 45%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2012 là 15%.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%