HDG dự kiến trả cổ tức 2013 ở mức 17%

HDG dự kiến trả cổ tức 2013 ở mức 17%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa thay đổi quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 từ 7% xuống còn 5%.

Cụ thể, HDG đã có thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 tỷ lệ 7% bằng tiền mặt (tức 700 đồng/CP). Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (ngày 29/3/2013), HDG đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 từ 7 - 10% vốn điều lệ, trong đó 50% cổ tức trả bằng tiền mặt, còn lại trả bằng cổ phiếu.

Vì vậy, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã yêu cầu HDG không được tạm ứng quá 5% cổ tức bằng tiền mặt (theo Công văn số 9740/VSD-ĐK ngày 10/12/2013).

Lãnh đạo HDG cho biết, việc thay đổi tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 là một “sự cố” kỹ thuật đáng tiếc nên Công ty sẽ điều chỉnh mức tạm ứng cổ tức đợt 1/ 2013 xuống còn 5% bằng tiền mặt. Mặc dù vậy, với tình hình kinh doanh năm 2013 dự kiến tương đối khả quan, vượt kế hoạch, nên HDG sẽ trả cổ tức năm 2013 ở mức 17% và sẽ trình xin ý kiến ĐHCĐ tới đây.

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%