HDA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 01/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á, số 59 phố Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản gốc).

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021