HCMB17435: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB17435

- Loại chứng khoán: TPCQDP

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.350 đồng

- Ngày thanh toán: 21/12/2020

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%