HCMB13262: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu năm 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB13262

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 9.300 đồng

- Ngày thanh toán: 25/10/2021

VNIndex

1,384.77

-9.03 (-0.65%)

 
VNIndex 1,384.77 -9.03 -0.65%
HNX 388.45 0.16 0.04%
UPCOM 99.68 0.08 0.08%