HCMA1005: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

HCMA1005: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMA1005

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Đô thị

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.550 đồng

- Ngày thanh toán: 17/10/2019

VNIndex

908.58

-3.92 (-0.43%)

 
VNIndex 908.58 -3.92 -0.43%
HNX 131.71 -0.93 -0.71%
UPCOM 60.96 0.3 0.5%