HCMA0805: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMA0805

Loại chứng khoán: Trái phiếu Đô thị

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.550 đồng

- Ngày thanh toán: 30/09/2019

VNIndex

993.16

-9.92 (-1.0%)

 
VNIndex 993.16 -9.92 -1.0%
HNX 146.09 -1.61 -1.1%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021