HCI: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (50%)


CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HCI- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 04/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 04/07/2014. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021