HCD, MAC, DRC lạc quan với lợi nhuận quý III

HCD, MAC, DRC lạc quan với lợi nhuận quý III

(ĐTCK) CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD) cho biết, dự kiến trong quý III/2016, Công ty đạt 150 tỷ đồng doanh thu và 5,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của Công ty ước đạt 436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 

Khối lượng đơn đặt hàng các sản phẩm hạt nhựa tiếp tục ở mức cao nhờ vào nhu cầu gia tăng từ các phía đối tác sản xuất, đóng góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải - Maserco (MAC) ước đạt doanh thu 49,7 tỷ đồng trong quý III/2016, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu mảng sửa chữa container ước đạt 10,1 tỷ đồng, doanh thu gia công lắp đặt container treo đạt 31,1 tỷ đồng, doanh thu khai thác bãi container đạt 5,8 tỷ đồng và doanh thu khác đạt 2,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong quý III/2016 ước đạt 7,13 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2015 đạt 1,08 tỷ đồng). Với kết quả này, lũy kế 9 tháng đầu năm, MAC ước đạt 160 tỷ đồng doanh thu và 21 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 81,25% và 99% kế hoạch năm.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) ước đạt tổng doanh thu 1.027 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 144 tỷ đồng trong quý III/2016, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%