HCB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (20%)

Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (HCB – OTC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 15/03/2018

- Địa điểm thực hiện:

 + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3; 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/03/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%