HBE: Nhà xuất bản giáo dục chào mua cổ phiếu với giá 4.500 đồng

HBE: Nhà xuất bản giáo dục chào mua cổ phiếu với giá 4.500 đồng

(ĐTCK) Công ty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) vừa thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Sách - Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HBE – sàn HNX).

Cụ thể, NXBGD sẽ dùng nguồn vốn tự có để thực hiện việc mua thêm 350.000 cổ phiếu HBE với giá 4.500 đồng/CP. Công ty làm đại lý chào mua là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam . Thời gian dự kiến chào mua từ ngày 20/09 đến ngày 4/11 và dự kiến hoàn tất việc chào mua vào ngày 15/11 để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần và đầu tư lâu dài.

Dự kiến giao dịch thành công, NXBGD sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.114.923 cổ phiếu lên 1.464.923 cổ phiếu HBE, ứng với tỷ lệ sẽ tăng từ 49,97% lên 65,66% tổng số lượng cổ phiếu HBE đang lưu hành.

Được biết, Công ty HBE là Công ty liên kết của Nhà XBGD. Giá cổ phiếu HBE tính tại thời điểm ngày 20/9 là 2.700 đồng/CP.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%