HBB: 9 tháng đạt hơn 391 tỷ đồng LNST

HBB: 9 tháng đạt hơn 391 tỷ đồng LNST

(ĐTCK-online) Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB - sàn HNX) vừa báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ quý III và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III năm nay, HBB đạt 1.501,684 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, tăng 72,67% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 83,734 tỷ đồng, giảm 26,12% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của Ngân hàng đạt 4.328,474 tỷ đồng, tăng 109,97% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 487,311 tỷ đồng, giảm 5,16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 391,606 tỷ đồng, giảm 5,95% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết quý III năm nay, tổng tài sản của HBB đạt 47.476,7 tỷ đồng, tăng 24,17% so với đầu kỳ.

Năm 2011, HBB đặt chỉ tiêu tổng tài sản đến ngày 31/12/2011 là từ 45.500 đến 46.500 tỷ đồng, tổng huy động 40.000 đến 41.000 tỷ đồng, tổng dư nợ từ 22.000 đến 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 500 đến 700 tỷ đồng.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%